Skäll ut revisorn

Riksrevisionen, som socialdemokraterna till varje pris inte ville ha, kom med hård kritik av AMS. AMS är inneffektivt var grundbudskapet.

Ansvarigt statsråd gick till angrepp på riksrevisionen. Idag på DN debatt i form av ett öppet brev går AMS generaldirektör till angrepp på riksrevisionen.

Vilken mentalitet! Riksrevisionens uppdrag är att se till att vi skattebetalare får bästa möjliga för våra surt förvärvade skattepengar. Påpekanden från riksrevisionen bord följas av annat än att skäll från regeringen och öppna brev från generaldirektörer.