Björnspray

Nu lanseras björnspray. En spray som kan skrämma bort björnar som ger sig in i byar och samhällen. Nästan lika bra som regeringens förslag att hundar skulle bära pinglor i skogen för att skydda sig för rovdjur.

Jag föredrar en klok rovdjurspolitik. Björnar som går in i byar och samhällen ska genom ett mycket snabbt besked från länsstyrelse kunna avlivas. §28 i jaktstadgan ska ändras så att hundar och andra tamdjur kan fredas om de angrips av rovdjur.

Rovdjursfrågan är intressant ur demokratisk synpunkt. Dels belyser den konsekvenserna när centralmakten beslutar om lagar som inte är förankrade hos de människor som berörs. Dels i årets val genom att väljaren vet exakt vilken rovdjurspolitik som kommer att gälla om alliansen får majoritet i riksdagen. Om vänsterkartellen får majoritet har väljaren ingen aning om vilken rovdjurspolitik som blir följden.