Kungaparet i Wasa

Första nyhet i Hufvudstadsbladet är att vårt kungapar besökt Wasa som fyller 400 år. De anlände med ett reguljärflyg från Stockholm. Det är annat än vice statsminister Ringholm som tog regeringsflyget för 250 000 kronor när han efter att ha tittat på fotboll i Lissabon ville komma hem i tid till LO kongressens öppnande för att tillsammans med sju andra statsråd sjunga internationalen.

Klyftorna i Sverige har ökat och minskat. Den vice statsministern står längre från vanligt folk och kungaparet närmare åtminstonde vad gäller flygvanor.