Spurt i Edsbyn

Eftermiddagen i Edsbyn. Som jag tidigare skrivit är alla dessa möten valrörelsens stora kick. Jag kommer inte att glömma den kvinna vid ICA i Edsbyn som hade farit så illa i vårdköernas Gävleborg. Gör något åt vårdköerna så att ingen behöver fara så illa som jag har gjort var hennes hälsning.

Centerpartiet i Ovanåker har lyckats mycket bra med att värva nya politiker som har ett stort förtroende bland människor. Jag tänker på Pontus Simonsson med en mycket starkt förankring i Voxnabruk. Jag tänker på Karl Evert Hellsén, ordförande i Jägarförbundet i länet och en av de mest insatta i rovdjursfrågan. Anette Forsblom som är mycket känd för sin kamp för bra sjukvård i södra Hälsingland. Anette brukar säga att hon försökt påverka politiken utifrån men nu insett att den som är vald med ett folkligt mandat har så mycket större möjligheter.