Klimatfrågan i verkligheten

Valrörelsens diskussion kring klimatfrågan blir fortfarande något teoretisk på det svenska höglandet där få konsekvenser ännu kan ses.

När jag läser BBC:s reportage från Bangladesh får frågan en annan dimension.