Lena Ek, Ayser och Ahmed

Lena Ek träffade på torget centerpolitikerna Ayser Baryakter (Gävle) och Ahmed Koulala (Sandviken). De hade en mycket spännande diskussion som resulterade i att Lena fick med sig ett antal förslag.

Ett spännande var att vi skulle knyta ihop de politiker vi har som är födda utom norden. De behöver ha möjlighet att stärka varandra. Centerpartiet har fortfarande alldeles för få politiker med utomnordisk bakgrund i förhållande till hur det ser ut bland väljarna.