Sett från annat håll

I ankdammen blir inte perspektivet så häftigt. Mitt i soppan kan det vara svårt att se vad den består av. Lite intressant är det därför att läsa vad man på andra delar av klotet säger om Alliansens maktövertagande.

Jag tycker om formuleringen i New York Times "Sweden’s celebrated social welfare model, with its high tax rate and generous benefits, has encouraged too many people to stay out of work for too long".

Även i Jerusalem Post uppmärksammas segern. Förnyelsen av moderaterna får utrymme. Israelerna får tyvärr inget veta om den förnyelse vi haft vårt parti.

I Hufvudstadsbladet, Helsinfors, lyfter man fram Reinfeldts betoning av lagarbetet mellan de fyra partierna.

Även i Sydney Morning Herald beskrivs den svenska omvälvningen. Inte minst jämförelsen med andra europeiska länder är intressant.

Det är bara att inse, jag och tusentals andra bidragit till något viktigt. Styra in Sverige på en annan kurs.