Frukten ruttnar

I Californien är problemet brist på arbetskraft. President Bush stängning av gränsen till Mexico har gjort att tonvis med frukt ruttnar. Läs en intressant artikel i New York Times som väcker tankar kring den kommande svenska utvecklingen.