LO till angrepp på den ännu ej bildade regeringen

Det har inte gått många dagar sen socialdemokraterna förlorade valet. Sverige styrs fortfarande av Göran Perssons expeditionsregering. Trots det väljer LO ordföranden att gå till angrepp på den kommande regeringen på DN debatt. Hon hotar med en mycket svår avtalsrörelse (läs stor strejk) om man verkställer det man lovat i valrörelsen.

Två tankar jag får:

För det första är det bra att LO så snabbt återgår till att bli fristående från makten. Det stora problemet är att den socialdemokratiskt styrda fackföreningsrörelsen inte får vara fackförening så länge socialdemokraterna sitter vid makten i stat, kommun och landsting. Dess första uppgift då är att försvara makten. Det ger mycket märkliga situationer när företrädare för kommunal sitter i kommunstyrelse och landstingsfullmäktige. Fram för en fri fackförening som slåss för sina medlemmar och inte för ett politiskt parti.

För det andra kanske LO kapa sin ryggmärgsreflex att förslag som kommer från alliansen med automatik är löntagarfientliga. Om det visar sig att fler får jobb och vi får en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kanske det inte är fel för LO:s medlemmar.