Bush fattat klokt beslut

President Bush har beslutat att ge klartecken för att Dalai Lama ska få mottaga den amerikanska kongressens Guld Medalj. Det är den främsta utmärkelse som kongressen kan utdela. Utdelningen är ett resultat av kongressmannen Tom Lantos idoga arbete. Tom representerar de södra delarna av San Francisco i kongressen och är en av de främsta demokraterna inom utrikespolitiken.

Dalai Lama är vid sidan av Nelson Mandela en av de sena nittonhundratalets främsta företrädare för det kamp mot förtryck. Kongressens guldmedalj kommer tillsammans med Nobels fredspris (vilket Dalai Lama fick 1989) att pryda hyllan hemma i Dharmsala.