Ingen omprövning behövs

Jag läser i tidningen Riksdag och Departement att flera ledande socialdemokrater är övertygade om att politiken ska ligga fast trots nytt valfiasko. Det känns betryggande för den alliansregering som tillträder under veckan.