Karelen är inte glömt

Karelen var en av Finlands rikaste bygder. Den Sovjetiska annekteringen i fortsättningskriget är inte glömd. Europadomstolen ska nu pröva finska medborgares rätt att få tillbaka egendom i sin gamla hembygd. Blir den prejudicerande står Karelen inför en ny blomstring. Tänk om de ryska härskarna i Kreml kunde inse att det vore till stor fördel för Karelen om Finland åter började investera och återuppbygga denna pärla.