Varg eller inte varg

På DN debatt finns idag en mycket spännande artikel skriven av ett antal forskare från Stockholms univeristet. Artikeln handlar om vargens betydelse för biologisk mångfald. Jag tror att de har helt rätt när de uttalar sig om det område där de tillhör Sveriges ledande expertis.

Sen kommer de in på politikens område och där delar jag överhuvud taget inte deras grundsyn. Forskarna hävdar att det är bara centrala myndigheter med forskningsanknytning som kan fatta kloka beslut. Fel, fel, fel!

Det som hänt i rovdjursfrågan är att de människor som närmast berörts blivit fullständigt överkörda av centrala myndigheter med forskningsanknytning. De har med rätta blivit upprörda, gjort uppror och argumenten har ibland blivit därefter.

Om besluten läggs tillbaka nära de människor som berörs är jag fullständigt övertygad om att de kan fatta kloka, väl övervägda beslut där de självklart inte bara väger in vikten av att få jaga älg utan också vikten av biologisk mångafald.

Vilken syn har man som forskare på Stockholms universitet på människor i Ovanåker och i Rättvik? Korkade jägare som bara vill skjuta?