Johan Norberg

Jag fick lyssna på den Johan Norberg som pratade om globaliseringens möjligheter och hur viktig frihandeln är för fattiga länder. Något jag inte hade klart för mig var hur andelen människor på klotet som lever under extrem fattigdom har minskat. Från att ha varit 60% under femtiotalet till idag 20%. Varje minut är det 60 människor som får bättre liv som gör att de passerar gränsen för extrem fattigdom. Extrem fattigdom resulterar i barnarbete. Från tidigt åttiotal till idag har antalet barn som tvingas till barnarbete halverats.

Kom inte och säg att frihandel inte gynnar de fattiga barnen.