En omtumlande dag

Omtumlande dagar har jag varit med om tidigare. Måndagen den 9 oktober 2006 kommer jag att minnas som en. Jag började dagen med att tillsammans med Eva Andersson (som tar över efter mig som verksamhetschef på kliniken) informera personalen på barnkliniken om att jag skulle sluta som chef.

Historien tog sin början en vecka tidigare då Jöran Hägglund ringde för att fråga om jag var intresserad av att arbeta på statsrådsberedningen som samordnare med ansvar för socialdepartementet. Efter några dagars funderande kom vi överens om att så skulle ske.

Det var för mig viktigt att jag själv skulle få berätta för personalen på kliniken att det skulle bli en växling vid rodret innan det stod i tidningarna. Därför väntan till idag med pressinformation. Alla känner Eva och vet att hon kommer att bli en utmärkt tf verksamhetschef i väntan på att en ny verksamhetschef, förhoppningsvis då en länschef för barnsjukvården kan utses.

Kontakter med massmedia under eftermiddagen. Jag hann med ett kort gympass på sjukhusets plan 13 (undrar om det finns något gym på Rosenbad?) innan jag träffade vännerna i centerns nya fullmäktigegrupp. Spännande diskussioner om hur alla nya uppdrag ska fördelas i kommunen.

Under gruppmötet fick jag telefon från min nya chef, statssekreteraren Anna Karin Alterå. Jag kom överens med henne om att infinna mig på Rosenbad till lunch och räkna med en sen kväll. Nu drar det igång. Två jobb under oktober månad men sen förhoppningsvis ett.