Yunus, yes!

Det bästa med att Muhammad Yunus och hans Grameen Bank får Nobels fredspris är att det visar så tydligt att vad en människa bestämmer sig för att göra faktiskt spelar roll.

I Bangladesh har man all anledning att vara stolt över sin store son. Läs här hur nyheten speglas i Yunus hemland