Amerikaner lever i synd

För första gången någonsin är andelen amerikanska hushåll med äktenskap som grund i minioritet. Amerikaner lever ensamma, tillsammans utan att vara gifta eller med någon av samma kön.

För en borgerlig vigselförättare är det en oroande trend. Amerikanska trender brukar ju hamna här för eller senare. Nu har Sverige gått före på ett område, partnerskapslagstiftning. Den procent av de amerkanska hushållen där två av samma kön lever tillsammans skulle med en modernisering av amerikansk lagstiftning kunna ingå äktenskap.