Budgeten presenterad

En stark budget presenterades igår. Regeringen har lagt en rad mycket skarpa förslag som kommer att ge fler människor i jobb. Vem som vinner valet 2010 avgörs till stor del om alliansen lyckas med sitt löfte, att många många fler får jobb. Ska det lyckas går det inte att börja med mjuka försiktiga förslag.

Trist att Stegö valde att göra maximal skada för den nytillträdda regeringen genom att avgå TVÅ TIMMAR före Anders Borgs budget presentation. Höjden av illojalitet även om beslutet var klokt och väntat.