Svag ledning i landstinget Gävleborg

Igår blev det klart att miljöpartiet vill fortsätta styra landstinget Gävleborg tillsammans med vänsterpartiet och socialdemokraterna. Det är en logiskt med tanke på att man tillsammans styrt under den gångna perioden.

Om miljöpartiet kan hålla ihop sina tre ledamöter i omröstningarna innebär det att voteringarna kommer att sluta 38 mot alliansens 37. Så fort en av miljöpartisterna avviker har är det oppositionen som styr. Hade miljöpartiet likt valet 2002 bytt sida och ställt sig på alliansens sida hade majoriteten blivit 40 mot 35. Betydligt stabilare således.

Förhoppningen är att socialdemokraterna när det väl fått sina hett åtrådda landstingsrådstaburetter väljer att söka brett politiskt samförstånd kring de svåra beslut som ska fattas.