Skynda er...

Jag blev härom kvällen uppringd av en journalist. Frågan var, när blir det klart med landstinget. Det handlar nu om vem som ska ha vilka uppdrag. Jag berättade att vi skulle fatta vårt beslut den 25 november. Demokratin i ett parti måste få ta sin tid. Alla ska få säga sitt. Sen ska ett förslag tas fram. Alla ska tillfrågas om de accepterar sin föreslagna post. Sen ska det godkännas på ett möte. Ting tar tid, även i politiken. Det är viktigare att förankra internt än att ge journalisten en bra nyhet.

Det gäller även i rikspolitiken. När man sitter i opposition är det fritt fram för ledande politiker att göra berätta vad man själv tycker. När man sitter i regering gäller det att intern förankra. Har man inte alla fyra regeringspartierna bakom sitt uttalande lär uttalandet förbli ett uttalande och inte ett regeringsbeslut.