Förstörd dag

Jag lyckades i Rosenbads restaurang förstöra dagen för en statssekreterare genom att berätta att studier visat att fysisk aktivitet inte minskar vikten men däremot ökar välbefinnandet. För den som vill gå ner i vikt finns för statssekreterare, politiskt sakkunniga och Rhesusapor bara en metod.