Offren för tvångssvenskan

Språkdebatten i vårt östra grannland är spännande. Läs om hur svårt offren för tvångssvenskan har det. Slipper man bara böja verbet sitta i klassrummet så blir man lär man sig lättare parkera på franska. Dricka mer vodka utan att sjunga Helan går kan också vara en metod.