Hälsoläget hos ungdomar

Glädjande är att användningen av tobak och alkohol minskar men tråkigt att 15 åriga flickor mår allt sämre. Stämmer rätt väl med den bild som förmedlas via direktkontakt i den aktuella gruppen.