Socialdemokraterna är en sekt!

Enligt Leif Pagrotsky är socialdemokratin som en sekt. Med tanke på att sekt kommer från latinets secta som ordagrant betyder parti så har han väl rätt. Sekt används idag som pejorativ därav det spektakulära i att ett tidigare statsråd använder begreppet när han beskriver socialdemokratin.

Jag tror det är ett tecken på att Leif Pagrotsky är djupt oroad över att den interna debatten kring valnederlaget har uteblivit. Ingen pratar om den allvarliga kris det stora sossepartiet befinner sig i. Så länge bindningen till fackföreningsrörelsen, inte minst ekonomiskt, är så stark kommer heller ingen förnyelse att ske. Sannolikt måste partiet än längre ner i kärret innan det kan vända. Det tog centerpartiet nästan 20 år att inse att vi inte var ett 25% parti utan ett litet 5% parti. Först när den insikten var klar fanns jordmånen för förändring och förnyelse.

Sannolikt behöver socialdemokratin ännu en valförlust innan nytänkandet kan slå rot.