Hur är det på Rosenbad???

Varför hör vi inget om vad Du gör i Stockholm får jag ofta höra. Du var mer i tidningarna innan Du jobbade heltid med politik.

Orsaken är enkel. Mitt nuvarande jobb, som en av Centerpartiets sex samordnare, har inget med offentligheten att göra. Förslag som kommer från Socialdepartementet ska jag granska, ge klartecken till eller avfärda, utifrån Centerpartiets politik. När förhandlingarna leder till ett klartecken för departementets politik är det upp till statsråden Hägglund, Larsson och Husmark att offentliggöra regeringens politik, därav tystnaden.