Samordningskansliet i media

Tidningen Fokus har en artikel om vad samordningskansliet är och hur vi arbetar. Stämmer rätt bra med hur det ser ut även om kansliets betydelse är något förstorad. En tröst för de besvikna som konstaterade att Affärsvärldens genomgång av makthavare i Regeringskansliet beskrev alla nya statssekreterare, departementens politiska sakkunniga och pressekreterare men glömde oss på samordningskansliet.