Ny försvarsminister

USA:s nye försvarminister, förre CIA chefen Gates, kan bli börja på något nytt. Att i senatsförhören på frågan "tror Du att USA håller på att vinna kriget" våga svara nej tyder på en mycket stor integritet och djup kunskap. När sen Iraq Study group (där Gates tidigare varit medlem) lämnar sin slutrapport kan det vara börja på något nytt.

Hopplöshet över situationen i Mellanöstern är något som många känner. Läste nyligen något som gav mig hopp. Det är inte värre än det var i södra Sverige under 14 00 talet. Hopplösa inbördeskrig och ständiga gränskonflikter. Det kanske finns hopp även för Mellanöstern.