Lärorik vecka

Alltid nyttigt att lära sig mer. Jag hade inte tidigare förstått den komplicerade process som ligger bakom resan från politisk idé till regeringsbeslut. Jag börjar nu förstå lite och förstår då att det är många som inte en förstår så mycket.

Under veckan har mycket tid ägnats åt omreglering av apoteksmarknaden. En idé som alliansen gått till val på och som nu ska förverkligas. Hur det ska gå till är inte en enkel fråga. Gör man fel kan det kosta mycket för svenska hushåll och i värsta fall resultera i en sämre service och ett högre pris på läkemedel.

Journalister och vissa folkpartistiska riksdagsmän tror att allt ska vara klar omedelbart. Jag blev uppringd av journalister med frågor. Är ni klara? Är ni överens? Finns en spricka? Jag svarade att jag var fullständigt övertygad om att när regeringen väl ska fatta beslut om utredningsdirektiv kommer vi att vara samordnade, överens och att ingen spricka kommer att finnas. Däremot är det viktigt att ibland ta sig tid att tänka efter och inte i alla lägen göra utspel, skicka pressmeddelanden och kommentera exakt var i processen som frågan befinner sig i. Jag tror inte att läsarna, väljarna egentligen är intresserade. Det är viktigare att exempelvis omrelgeringen av apoteksmarknaden resulterar i billigare läkemedel och bättre tillgänglighet och service än den vi har idag.

Skönt att få avsluta veckan med att ha lördagsmottagning på barnkliniken. Som vanligt härliga möten med barn, ungdomar och föräldrar. I vardagens snabba kast på statsrådsberedeningen är det nyttigt med en förankring i en annan verklighet.