Vem fan är Judit?

Vem var Judit och varför dödade hon Holofernes. Fick frågan med anledning av nyårsaftons bloggen.

För den som inte läst sitt gamla testamente: Det hände sig när Nebukadnessar var kejsare i Babylon (föregångare till Saddam alltså). Han ville i likhet med Saddam härska. En liten by som hette Betylua tyckte inte folk att det var en bra idé och sa nej. Neb skickade då sin härförare Holofernes som belägrade byn. Han stängde av vattentillförseln och planerade gå in och dräpa alla. Klassisk Saddaam Hussein taktik kan man säga.

I Betylua bodde Judit. Hon var en handlingskraftig och välboren änka. Endast änkor fick väl vara handlingskraftiga och välborna på den tiden kan man tänka. Hon var dessutom oerhört vacker. Änkan klädde sig praktfullt och parfyrmerads sig och gick iväg till Holofernes. Snärjde honom med kvinnlig charm. Hans blod kom i svallning står det ordagrant i bibeln.Fick honom att sen att dricka för mycket vin och somna.

Den handlingskraftiga änkan tog den drucknes svärd och skar halsen av honom. Huvudet tog hon med sig invirat i ett myggnät och traskade därefter hem till byn.

När de assyriska soldaterna vaknade på morgonen försökte de väcka chefen. När de såg hans huvudlösa kropp spred det bestörning och panik.

I byn förklarades myggnätet för heligt och ingen sen festade man i dagarna tre. Judit själv rönte ständig heder och levde ett kyskt och rättfärdit liv. Tanten blev inte mindre än hudrafem år gammal.

Judit och Holofernes är den klassiska inledningen på alla diskussioner om tyrannicidum. När är det rätt att mörda en tyrann. Sen finns många fler kapitel, Julius Ceasar, Kalle dussin, Hitler, Ceauceasceu...

Man kan också dra slutsatsen att drick inte för mycket vin i sällskap med en okänd kvinna och håll framförallt koll på svärdet och myggnätet.