Knapp och Jonsson

Jag fick idag åter chansen att tillsammans med landstingsrådet Ann Margret Knapp träffa Gävleborgs ST läkare för att under en eftermiddag föreläsa om politiken, underifrån, ovan ifrån och innifrån.

Jag har upplevt en stark frustration från många läkare, såväl ST läkare som verksamhetschefer, över att arbeta i en politikerstyrd organisation. Att tillsammans med Ann Margret förklara hur politiken fungerar och få ta del av diskussionen som följer är roligt, riktigt roligt.

Jag gjorde dock en miss som jag hoppas inte får alltför svåra konsekvenser. Dagens Samhälle tyckte att upplägget var så spännande att de hade en journalist på plats. Något inte jag tänkte på när jag var rätt frispråkig kring sjukvårdens framtida finansiering. Står det för mycket i Dagens Medicin får jag väl se mig om efter ett nytt jobb, värre är det inte.