Dalacentern

Dalacentern är imponerande. Fredag och lördag samlar man 150 kommun och landstingspolitiker i Tällberg. En förmån att få vara där och berätta om regeringen. Det finns stora förväntningar på allt som ska hända och att det ska hända fort. Eftersom jag inte hade förstått, även om jag hade läst, verkligheten bakom lagstiftningsarbete och budgetprocess så utgick jag ifrån att det fanns andra som inte förstått också. Det blev således mer prat om formerna än om politiken.

Jag tror det var rätt uppskattat, iallafall lät det så på många.