Skäms LO!

Nu har LO:s attacker mot den unga kvinna som drivit en salladsbar "lyckats". Sofia Appelgren orkar inte längre. Droppen blev när hon på lördagen skulle ha en privat fest som stördes av anställda ombudsmän. Nu går man vidare och ska knäcka en ung invandrarkvinna i Kristianstad som gjort vad vi vill att fler unga, fler kvinnor och fler med invandrarbakgrund skulle göra nämligen starta eget företag.

Det är en Pyrrhusseger. LO skulle göra klokt i att slå vakt om kollektivavtalen genom att gå ispetsen för en sansad tillämpning. Annars är lagstiftning med krav på propotionalitet och kanske ett undantag för småföretag det enda möjliga.