Ohlys nya idé

I dagens SvD gör Ohly klart att han vill att s, v och mp formar ett gemensamt regeringsalternativ inför valet 2010 precis som alliansen så framgångsrikt gjorde inför valet 2006. Han har rätt. Allt talar för att Alliansregeringen kommer att gå till val 2010 än mer sammansvetsade och förhoppningsvis med en rad goda resultat att redovisa för väljarna.

Problemet för vänstern är att ska det skapas ett gemensamt regeringsalternativ så kommer v och mp se till att det blir en politik som ligger långt till vänster om den svenska mittfåran. Därmed kan man inte locka tillbaka de väljare som 2006 bytte block och möjliggjorde ett regeringsskifte.

Det är Scylla eller Charybdis för Mona Sahlin. Antingen en sammanhållen vänsterkartell, trovärdigt som regeringsalternativ men med en usel politik eller att gå själva med en klokare politik men utan trovärdighet i regeringsfrågan.