Internationella kvinnodagen

Ett sätt att uppmärksamma internationella kvinnodagen är att se vad som händer inom forskningen. Läser om en ny möjlighet att via DNA spåra våldtäktsmän även då inte sperma hittas vid undersökningen. Ytterligare 90 våldtäktsmän per år i Storbritannien kommer att få sona sitt brott. Viktigt och inte heller ett litet bidrag i att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Spännande diskussion under dagen kring hur nedläggningen av integrationsverket kommer att kunna leda till ett effektivare arbete med att placera flyktingar i kommunerna. Självklart är det lättare för länsstyrelserna som har daglig kontakt med kommunerna att ordna placeringar än för en central myndighet som integrationsverket.