Nuders plan

Jag läser i tidningen Fokus att Pär Nuder liksom Stickan har en plan. Den går ut på att inte gå till val på att höja a kassan. Heller inte gå till val på att ta bort det förhatliga jobbavdraget som gör det mer lönsamt att arbeta.

Planen är alltså att gå till val på att inte ändra alla de förslag från alliansregeringen som man nu så högljutt kritiserar. Varför då inte vara lite ärligare i demagogin och faktiskt redan nu upplysa väljarna om det.