Sätt munkavle på Federley!

Förra veckans diskussion kring Centerpartiet utgick till viss del från den stackars partisekreteraren i Folkpartiet. Föranlett av en opinionsundersökning som visade att Fp förlorat många väljare till Centerpartiet av "någon" skickades ut att angripa Centern för nyliberalism. För att hitta ammunition hade den socialliberale folkpartistiske partisekreteraren letat upp debattinlägg från framförallt Fredrik Federley, CUF:s ordförande. Ungdomsförbundets radikala ståndpunkter kunde leda till att partiet ändrade uppfattning som till syvende och sidst kunde hota Alliansregeringen. Långsökt kan tyckas, men vad gör inte en med batongliberalerna numera lojal Ullenhag.

Det som förvånade mig var en åsikt jag fick höra på ett möte i partisammanhang. "Hade vi satt munkavle på den där Federley hade vi sluppit den här debatten!!!".

När jag (och för övrigt även den som fällde kommentaren) själva gick med i CUF var ungdomsförbundet för ett förstatligande av den svenska läkemedelsindustrin. Fälldin och Centerpartiet tyckte säkert inte att det var särskilt lustigt att socialismen krupit så nära fadershuset, men det var inte tal om att sätta någon munkavle.

I sekter ägnar man sig åt att definiera ut varandra. I politiska partier med politisk livskraft gläds man åt en spänstig intern debatt.

Därför roligt att som distriktsordförande i Centerrörelsen Gävleborg se den diskussion som nu förs mellan Magnus Andersson, kandidat till att bli CUF:s ordförande och distriktets vice ordförande Karin Ånöstam.