Persson

Jag undrar bara vad tänker Göran Persson ikväll. Efter att han nu för fjärde gången blivit avklädd. Så tydligt det blev när Fichtelius la samman alla hans elaka uttalanden om kollegor. Hur måste inte hans omgivning ha lidit under alla dessa år.

Jag tror Persson ångrar att han inte valde Erlanders modell. Först skriva tillrättalagda memoarer, sen efter sin död genom dagböcker avslöja sanningen. Tacksam är jag att han inte tänkte så långt.