Samordning

I Aftonbladet fanns en artikel under helgen som berörde jobbet att vara samordnare. Av artikeln framgår att det finns ett missnöje med de unga tjänstemännens makt på samordningskansliet. Som medelålders tjänstman kan man då känna sig nöjd.

De riksdagsmän som är missnöjda är nog de beroende på att de har ännu inte fattat vilka möjligheter som nu finns att påverka den nationella politiken. Från att ha haft ett regeringskansli helt styrt av socialdemokraterna har de nu ett som styrs av Alliansen.

Däremot så påverkar man inte genom att göra utspel, skriva reservationer och interpellationer utan genom att aktivt delta i att tillsammans med oss politiska tjänstemän forma politiken.