Personalmeddelande på jobbet, första april.

Den så kallade personslussen i kvarteret Rosenbad, som förbinder entréerna från Drottninggatan och Konferenscentret med resten av huset, har i dag 2007-04-01 uppgraderats och byggts ihop med rörpostsystemet. Det innebär att man via en liten knappsats inne i slussen kan beställa förflyttning till valfri plats inom RK-kvarteren. Man knappar helt enkelt in den tresiffriga rörpostadressen på önskad destination.Medtag inte skrymmande väskor. Personer med amalgamfyllningar kan uppleva visst obehag. Personer med pacemaker avråds från att använda funktionen.Den nya funktionen kommer att användas på försök under ett år och utvärderas 2008-04-01.