Mer till de rika

Orättvist lyder socialdemokraternas dom. Ta bort förmögenhetsskatten ger pengar till de rika säger socialdemokraterna. Självklart kan man tycka. Den gör det på exakt samma sätt som det gjorde när socialdemokraterna avskaffade arvs och gåvoskatten.

Ingen regering tar bort förmögenhetsskatten för att man tycker synd om de rika. Man tar bort den därför att alla andra länder i EU (utom tre) har tagit bort den. Effekten i alla andra länder blir att små och medelstora företag får tillgång till riskvilligt kapital vilket leder till att fler får jobb. Människor som annars hade varit arbetslösa och tvingats leva på bidrag.

Ta bort förmögenhetsskatten gör att fattiga får jobb. Det förstår Nuder och de flesta socialdemokrater som tänker själva. Däremot är det bra att säga tvärtom. Alltid finns det någon stackars väljare man kan lura.