Vad är vänner till för

Telefonsamtal från 15 årig dotter. Begäran om att på fem minuter redogöra för den franska konstiutionen. Det gick väl något så när. När däremot frågan kom om att förklara de politiska skiljelinjerna mellan de fyra presidentkandidaterna sket det sig. Att Le Pen var en idiot kunde jag förklara men sen blev det svårare.

Tur att man då har vänner som begriper bättre. Efter ett trettiofyra minuter långt samtal mellan Martin Ådahl, politisk chefredaktör på Fokus, och dottern är hon numera familjens expert på fransk inrikespolitik, övertygad om att Le Pen inte är klok ( med betydligt mer sofistikerade argument än faderns) och har dessutom ställt kravet på att vi omedelbart ska börja prenumerera på Fokus.