Dr Marcella

Professor emeritus, riksdagsledamot Lennart Levi, har ett fantastiskt kontaktnät. Idag ordnade han ett välbesök seminarium på riksdagen med sin god vän från professor Marcella från Hawaii. En ledande expert på megatrender.

Den debatt som förs i Sverige är förståss inget unikt för Sverige utan har med megatrender att göra. Intressant också tankarna på vad som krävs för att ändra en megatren.

Klart var att den gode professorn inte var en av president Bush varmaste supportrar.