Länets media

Media i länet har utförligt redovisat hur få som var och demonstrerade på
första maj. Den mediabild som målades upp har dock varit annorlunda. Man
kan lätt få uppfattningen att det har varit vanligt folk som demonsterat.
Man får beundra socialdemokraterna som skickligt duperat media i länet för
detta. Låt oss ta Gävle som exempel. Enligt media var det mellan 300-350
personer av en befolkning på 90 000 som gick ut och demonstrerade. Det var
alltså 0.0033% av befolkningen som demonstrerade! Det var inte ens alla de
som sitter i någon av arbetarkommunens styrelser och förtroendevalda i
Gävle kommun som är arvoderade som demonstrerade i år. Det borde
rimligtvis var någon som gjorde den reflektionen. Varför är då
uppslutningen så dålig för det som ska vara arbetarrörelsens högtidsdag i
Gävle? Det är nog så enkelt att verkligheten hunnit ifatt
socialdemokraterna. Trots att man styrt Gävle sedan rösträtten infördes så
har vi inte Sveriges bästa skola, Sveriges bästa företagsklimat, Sveriges
bästa äldreomsorg utan tvärtom, i alla nationella jämförelser så hamnar
Gävle på en mycket medioker placering. Det krävs nu krafttag för att vända
Gävles negativa utveckling och en sak är säker, det är inte fler
demonstrationer som är medicinen i Gävle utan ett maktskifte. Gävle
förtjänar samma goda politik som nu genomförs i Sverige.