Träff med landstingsgrupperna

Träffade idag under eftermiddagen de fem landstingsgrupper som i Gävleborg går under beteckningen samverkan Gävleborg (alliansen plus sjukvårdspartiet). Alltid lika roligt att få berätta om allt som händer i regeringskansliet.

Majoriteten i landstinget (s+v+mp) är minst sagt bräcklig, en rösts övervikt. Vid den första voteringen fick ordförandens utslagsröst avgöra. Det spännande är den strategi som socialdemokraterna valt, inte låta fullmäktige fatta beslut i några viktiga frågor. Allt ska hanteras i hälso och sjukvårdsnämnden eller av landstingsdirektör. Landstingsplanen har ersatts av en färglad sagobok där man får läsa om stackars Björn som får en hjärtinfarkt och stackars Lisa som får en sticka i fingret. Blir intressant att se hur man voterar om en sagobok.