Glädjande siffror

Det går åt rätt håll. Läget för de arbetslösa i länet är bättre än på många år.
I slutet av april var färre än 10 000 arbetslösa eller deltog i program
med aktivitetsstöd i slutet av april.
Enligt länsarbetsnämnden får vi gå tillbaka till år 1991 för att komma i
närheten av de siffror som vi har i dagsläget.
I augusti 1991 utgjorde de tillsammans 11 883 personer, i april månad i år
omfattade gruppen 9874 personer.
Högst antal personer var det i januari 1994 då 25 736 personer var
arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd.

Det skadar inte med en ny regering även om det är långt kvar att gå.