Ledande centerkvinnor har fått nog

Karin Ånöstam, Vallsta och Frida Persson, Segersta, båda ledamöter i
Centerrörelsen Gävleborgs distriktsstyrelse, anmälde igår P4 Radio
Gävleborg till Granskningsnämnden. Anledningen är Radio Gävleborgs
miniserie i sex delar om Ulrika Messing (s).

- I denna programserie som just nu sänds i Radio Gävleborg om Ulrika
Messing (s), kritiserar hon regeringen utan att regeringens representanter
ges möjlighet att kommentera detta, säger Karin Ånöstam och Frida Persson
i en kommentar.

Enligt granskningsnämndens regler för opartiskhet för SVT, SR och UR ska
en klart utpekad part som utsätts för kritik ges möjlighet att bemöta
kritiken. Samtidigt får inte kontroversiella ämnen eller händelser
behandlas på ett ensidigt sätt.

- Politiska åsikter är kontroversiella ämnen och bör därför inte behandlas
på detta sätt. De bör istället behandlas med respekt för demokrati och
därmed bör utrymme ges för debatt och diskussion och inte ensidig
information som inslaget om Ulrika Messing ger, säger Karin Ånöstam och
Frida Persson.

- Vi har idag skickat in en anmälan till Granskningsnämnden för att få
programmet granskat för att se om det uppfyller Radio och TV-lagens regler
kring opartiskhet, avslutar Karin Ånöstam och Frida Persson.