Blå lagunen och Magnus

I blå lagunen nås jag av SMS från Kalmar där CUF stämman just valt Magnus Andersson till ny ordförande. Jag känner Magnus väl sen många år tillbaka och är helt övertygad om att CUF därmed får en mycket duktig ordförande som med all säkerhet på ett gott sätt kan axla Fredrik Federleys mantel. Stolt är jag också som distriktsordförande i Gävleborgs centerrörelse. Vi har tidigare haft tre ordföranden i kvinnoförbundet, Karin Collin, Gunnel Jonäng och Karin Starrin men aldrig tidigare vare sig partiordförande eller ordförande i ungdomsförbundet.

I kommentarerna till länets tidningar har jag sagt att CUF är att gratulera och att det sannolikt inte är sista gången som Magnus utses till ett tungt uppdrag i Centerrörelsen. Att sitta i ledningen för ungdomsförbundet ger det kontaktnät som rätt använt kan användas för att få ett starkt inflytande i partiet under decennier framåt.