Bra kämpat Marina

Barn- och ungdomsnämnden i Gävle godkände i dag den utredning som föreslår
att nämnden övertar de statliga bidragen som socialtjänsten idag får för
personliga assistenter. I förlängningen kan det innebära att Barn- och
ungdom tar över ansvaret för att skolbarn med olika funktionshinder får
den hjälp de har rätt till.

- Vad är det för kvalitativa förbättringar när de funktionshindrade ska ha
ännu fler omkring sig, frågar sig en kritisk Marina Alfredsson-Bror, som
sitter i kommunfullmäktige för centerpartiet.