Nederländerna att se upp till

Sverige ståtar med ett tråkigt världsrekord. Världens högsta sjuktal med världens friskaste befolkning. Mer än 550 000 människor stämplade som förtidspensionärer. Nederländerna låg lika illa till för tio år sedan. Där har man gjort något åt saken. Idag på förmiddagen hade jag förmånen att på Finansdepartementet få lyssna på Philip R de Jong, forskare från Nederländerna som berättar om hur man gjorde det. Många olika åtgärder som var tuffa både för samhälle, företag och individ. Självklart att det går att göra även i Sverige.

Det känns då lite märkligt att vår diskussion från före valet, mer än en miljon människor utanför arbetsmarknaden, nu hamnat i om vi ska säga ja eller nej till karensdagar. Det kommer att krävas en lång räcka av åtgärder, möjligt att karensdag eller dagar är en, för att vi ska nå målet - fler människor i arbete.