Förändringar i primärvården

Idag har statsrådet Göran Hägglund presenterat direktiven till utredningen om patienträttigheter. En viktig del i direktivet är att regeringen vill öppna för en etableringsfrihet i primärvården där även andra läkare än allmänmedicinska specialister kan etablera sig som privata primärvårdsläkare.

Det innebär en mycket stor förändring av primärvården. Förhoppningen är att vi kan få en utveckling som i Norge. I det sena 90 talet hade primärvården i Norge samma problem som vi idag ser i den svenska primärvården. Stor läkarbrist och få med en fast läkarkontakt. Idag har istort sett alla en fast läkarkontakt i primärvården. Det finns allmänmedicinska läkare, barnmedicinska osv. Makten ligger hos patienten. Intressant är också att de flesta läkare i den norska primärvården idag är privata.

En härlig dag inte minst för mig som ieftermiddag går på tre veckors semester. Inleder med att besöka påven i Rom för bikt och bad.